Hedef & Politikalarımız.

Hedeflerimiz

Müşteri, çalışan ve paydaş memnuniyetini artırmak,
Yenilikçi ve teknoloji odaklı olmak,
Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
Finansal gücümüzü artırarak topluma değer katan firma olmak.

Politikalarımız

CAZGIR A.Ş., Sabit/taşınabilir basınçlı kaplar(kriyojenik tanklar, evaporatörler, LPG, LNG, LIN, LOX, LAR tankları, katı-sıvı-gaz yakıtlı kazanlar, boylerler, separatörler vb.), sabit/taşınabilir basınçsız kaplar (akaryakıt tankları, su tankları vb.), römork ve yarı römork üretim, satış, muayene ve servis konularında faaliyetlerini yürütmektedir.

CAZGIR A.Ş., faaliyette bulunduğu tesiste, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının temelini oluşturur.

Kalite Politikası

CAZGIR A.Ş. vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet verir.

Tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlanması,
Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
Personel yetkinliğini artırmak için eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve motivasyonun sağlanması,
Kurum içerisinde katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı oluşmasının sağlanması ve bu amaçla tüm proseslerde liderliğin ve çalışan katılımının teşvik edilmesi,
ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartların sağlanması ve yürütülmesi,
Yönünde faaliyetlerin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetilmesi.

Çevre Politikası

CAZGIR A.Ş. yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Firmanın çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
Firmada kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
Firma faaliyetleri sırasında oluşan kâğıt, plastik gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
Firma bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
Atıkları minimuma indirerek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

CAZGIR A.Ş., yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ‘nın temeli kabul eder ve aşağıdaki hususlarda dahil olmak üzere taahhüt eder.

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
CAZGIR A.Ş. İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinde sürekli iyileştirme yapmayı.

Hakkımızda.

Şirketimiz 1980 yılında genç bir mühendisin vizyonuyla kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda Demirdöküm A.Ş ve çeşitli Avrupalı firmalara dünya standartlarında kazan üretimi yapmıştır. 2000’li yıllarda yeni yatırımlar..

Vizyon & Misyon & Değerlerimiz

Dünya enerji ve kriyojenik ekipmanları sektöründe; teknoloji ve kalitesiyle, müşteri memnuniyetine verdiği öncelikle, insana, çevreye ve kurumsal gelişime verdiği değerle..

Hedef & Politikalarımız

Global oyuncu olma hedefiyle çalışıyor ve politikalarımızı sürdürülebilirlik üzerine kuruyoruz…

Organizasyon Şeması

Dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri takip eden idealist mühendislerimiz, pazarı en ince detayına kadar analiz eden iş geliştirme yöneticilerimiz, işini seven yetenekli satış ekibimiz ve tüm çalışanlarımızla global oyuncu olmak için çalışıyoruz…