Hedeflerimiz


Stratejik Hedeflerimiz;

  • Müşteri, çalışan ve paydaş memnuniyetini artırmak,

  • Yenilikçi ve teknoloji odaklı olmak,

  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

  • Finansal gücümüzü artırarak topluma değer katan firma olmak.

Copyright © 2020 All Rights Reserved. Technical Support by TD