Telefon: +90 362 238 0922 Email: sales@cazgir.com.tr

Politikalarımız

Kalite Politikası;

CAZGIR A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. Aşağıdaki hususlarda dahil olmak üzere sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 • CAZGIR A.Ş. tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,

 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

 • Personel eğitim ve motivasyonunu güvence altında tutmak,

 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

 • Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinde sürekli iyileştirmeyi,


Çevre Politikası;

CAZGIR A.Ş.; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder ve aşağıdaki hususlarda dahil olmak üzere taahhüt eder.

 • CAZGIR A.Ş. Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,

 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,

 • Firmamızda kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,

 • Faaliyetleri sırasında oluşan kağıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak

 • Firmamız bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,

 • Atıkları minimuma indirerek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

CAZGIR A.Ş., yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder ve aşağıdaki hususlarda dahil olmak üzere taahhüt eder.

 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 • CAZGIR A.Ş. tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,

 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

 • CAZGIR A.Ş. İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinde sürekli iyileştirme yapmayı üst yönetim taahhüt eder.