Muayene Ücretleri


CAZGIR A.Ş.
F00
Rev.0 – 03.09.2016

01/01/2020-31/12/2020 Tarihleri arasında uygulanacak muayene ücretleri Tehlikeli Madde Taşıyan Araç

ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre

VERİLEN HİZMET

ONAY KURULUŞU ÜCRETİ

(TL)

MUAYENE MERKEZİ ÜCRETİ (TL)

MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEK TOPLAM

ÜCRET (TL)

 

ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ

Yıllık Teknik

Muayene

866

172

1038

ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ

Kusur Durumunda

Yeniden İnceleme

345

-

345

TANK MUAYENELERİ (Kimyasal - Akaryakı-Asfalt)

Ara Muayene

866

2603

3469

TANK MUAYENELERİ (Kimyasal - Akaryakı-Asfalt)

Periyodik Muayene

1300

3471

4771

TANK MUAYENELERİ (Kimyasal - Akaryakı-Asfalt)

İstisnai Muayene

1300

-

1300+*

TANK MUAYENELERİ (Basınçlı-Sınıf 2)

Ara Muayene

866

3471

4337

TANK MUAYENELERİ (Basınçlı-Sınıf 2)

Periyodik Muayene

1300

5207

6507

TANK MUAYENELERİ (Basınçlı-Sınıf 2)

İstisnai Muayene

1300

-

1300+*

TANK MUAYENELERİ (Vakum İzolasyonlu Kriyojenik)

Ara Muayene

866

3037

3903

TANK MUAYENELERİ (Vakum İzolasyonlu Kriyojenik)

Periyodik Muayene

866

3037

3903

TANK MUAYENELERİ (Vakum İzolasyonlu Kriyojenik)

İstisnai Muayene

866

3037

866

*İstisnai muayene ücretleri ara veya peryodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.

Açıklamalar:

1-Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dahil değildir.

2-Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkanına sahiptir.

3- Muayene ve Test işlemleri yapılırken araçta veya üstü yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.

4-Tank Temizleme ve Gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dahil değildir.

5.Tankları ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay kuruluşu ücretleri bu

süreler içinde tamamlanan muayene faliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay kuruluşu tarafından, tank başına günlük 500 TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE adına Muayene merkezi tarafından tahsil edilecektir.

6-Kimyasal ve Akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6'nın üzerinde olması durumunda Muayene

Merkezi ara ve peryodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.

7- Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde Müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene

merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.

8-Sarnıç Vagon tankları tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler

geçerlidir. Bu tanklar için açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 ıncı madde hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

Görseller

Copyright © 2020 All Rights Reserved. Technical Support by TD