+90 364 254 91 57

Politikalarımız


Kalite Politikamız;

Gelişen teknolojiyi kullanarak; müşteri beklentilerini karşılayan, kolay kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. Sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 • Tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Toplam kalite felsefesini esas almak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinde sürekli iyileştirmek.

 

Çevre Politikamız;

Faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul ederiz.

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
 • Firmamızda kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Faaliyetler sırasında oluşan kağıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
 • Firmamız bünyesinde çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının benimsemek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla iş birliği içinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Atıkları minimuma indirerek; kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

 • Yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder ve aşağıdaki hususlarda dahil olmak üzere;
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinde sürekli iyileştirme yapmayı üst yönetim taahhüt eder
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Technical Support by TD